Pleje niveauer og pleje niveauer

Hvilke niveauer af pleje er der?

Omsorgsniveauerne har været i kraft siden 01.01.2017 gennem den anden plejestyrkelseslov (PSG II) og gør det lettere for personer med behov for pleje at faktisk klassificeres som behov for pleje for at modtage fordele fra plejefonden. Ændringen fra 3 pleje niveauer til 5 pleje niveauer handlede primært om at tildele plejebehovet til mennesker, der har demens, er psykisk syge eller mentalt handicappede og har begrænsede hverdagskompetencer.

Der er plejeniveauer 1 til 5. Plejeniveauet, du modtager, bestemmes på baggrund af den nye vurderingsvurdering (NBA). Jo flere point du får i det, jo højere er den pleje, der skal opnås.

Omsorgsniveau 1 gælder for personer med en mindre nedsat uafhængighed.

I tilfælde af en betydelig svækkelse gælder pleje niveau 2.

Mennesker med en alvorlig nedsættelse af uafhængighed henføres til plejeplan 3 og personer med den mest alvorlige funktionsnedsættelse er tilknyttet plejeplan 4.

Pleje-niveau 5 hjælper mennesker, der lider af den mest alvorlige svækkelse i hverdagen, og som har særlige krav til pleje.

Pleje niveau 1

Det nye plejenniveau 1 har eksisteret siden 1. januar 2017 og er tildelt personer med behov for pleje, der ikke tidligere har haft et plejeniveau.

Da det tidligere pleje niveau 1 blev overført til pleje niveau 2, er pleje niveau 1 helt nyt. Som et resultat svarer intet pleje niveau til det. Det bruges primært til at hjælpe patienter med demens. For at modtage pleje niveau 1 fra MDK-korrekturlæsere, skal de berørte have en score på 12,5 til <27 i den nye vurderingsvurdering. Dette beregner antallet af point baseret på forskellige moduler som f.eks

 • mobilitet
 • kognitive og kommunikationsevner
 • adfærd
 • mentale vanskeligheder
 • Selvforsyning
 • Håndtering af sygdom eller terapirelateret stress
 • Design af hverdagen og det sociale liv.

Pleje-niveau 1 svarer til en svag forringelse af uafhængighed, uanset om det er fysisk eller mentalt.

Mennesker med plejeplan 1 modtager ikke plejetilskud til pleje derhjemme, hverken plejeydelser i naturalier eller polikontante ydelser. Det, de får, er et "øremærket beløb til poliklinisk hjælp" på 125 € pr. Måned. Dette beløb bruges hovedsageligt til at finansiere pleje, tilsyn og vejledning af dem, der har behov for pleje til dagsstrukturering.

Du finder mere information om dette emne her: Den nye pleje niveau 1 - du skal være opmærksom på dette

Pleje niveau 2

Berørte personer med behov for pleje med en "betydelig svækkelse af uafhængighed" og personer, der tidligere blev tildelt pleje niveau 1, får pleje niveau 2. For eksperterne gælder en score på 27 til 47,5 i den nye vurderingsvurdering.

Dem, der har behov for pleje, modtager et månedligt plejetillæg på € 316, hvis de bliver plejet derhjemme af pårørende. Derudover er der langtidsplejeydelser på € 689 pr. Måned, som afregnes direkte af ambulantplejeydelser med selvplejefondene.

Dette betyder, at de berørte, med eller uden demens, får væsentligt mere plejetilskud og naturalydelser end i det tidligere plejesystem.

Derudover er der et nyt, ensartet "nødhjælpsbidrag" på € 125 pr. Måned, som de med behov for pleje kan betale for husstandshjælp, en daglig følgesvend, indkøbshjælp eller en plejegruppe. Hvis kortvarig pleje (f.eks. På et plejehjem) er påkrævet efter et hospitalophold, betaler sygeplejefondene tilskud op til et maksimum på 1.612 € pr. År i op til fire uger.

Pleje niveau 3

Forsikrede personer med ”alvorlig nedsættelse af uafhængighed” og personer med demens med tidligere pleje niveau 1 og personer med pleje niveau 2 tildeles pleje niveau 3. I MDK's NBA er antallet af point, der skal opnås for pleje niveau 3, mellem 47,5 og 70 point.

Dem, der har behov for alvorlig pleje, modtager et månedligt plejetilskud på € 545 med hjemmepleje af pårørende og plejeydelser i naturalier af en ambulant pasningstjeneste på € 1.298 pr. Måned. Derudover er der det nævnte nødhjælpsbidrag på € 125 pr. Måned til hjælp til husholdninger, shoppinghjælp eller lignende.

Få mere detaljerede oplysninger om Pleje niveau 3.

Pleje niveau 4

Omsorgsniveau 4 beskriver en "mest alvorlig forringelse af uafhængighed" for dem, der har behov for pleje. Kravet er en score mellem 70 og 90 point i MDK's NBA. Derudover overføres alle dem, der har behov for pleje, der er tilknyttet plejeplan 3 eller plejeplan 2 med begrænsede hverdagsevner, automatisk til plejeplan 4.

De berørte får en månedlig plejetillæg på € 728 med hjemmepleje af pårørende og plejeydelser i naturalier af en ambulant pasningstjeneste på 1.612 € pr. Måned. Derudover er der et nødhjælpsbidrag på € 125 pr. Måned for en plejegruppe, hverdagsstøtte, hjælp til hjemmet eller lignende.

Pleje niveau 5

Pleje-niveau 5 er det højeste pleje med de mest omfattende plejeforsikringsydelser. Dette hjælper mennesker med "den alvorligste nedsættelse af uafhængighed" og som især har behov for pleje. For at opnå dette omsorgsniveau kræves 90 til 100 point i NBA. Dette svarer til personer, der tidligere har modtaget plejeplan 3 med begrænsede hverdagskompetencer, de almindelige "vanskeligheder".

Berørte personer med pleje-niveau 5 modtager € 901 pr. Måned til hjemmepleje af familie eller venner og plejefordele i form af € 1.995 for pleje af en ambulant pasningstjeneste. De modtager også det månedlige nødhjælpsbidrag på € 125 til husholdningshjælp, daglige plejere eller lignende.

Du finder mere information om dette emne her: Pleje niveau 5

Hvilke pleje niveauer er der?

Indtil 2016 var omsorgsniveauer 0 til 3 i kraft i Tyskland.I 2017 blev disse erstattet af pleje-niveauer, der tildeler flere mennesker behov for pleje.

Omsorgsniveau 0 bruges mere kollektivt og nævnes ikke eksplicit i plejeforsikringsloven (SGB XI). Omsorgsniveau 0 inkluderer alle forsikrede med langtidspleje, der lider af væsentligt nedsatte hverdagskompetencer og har et øget behov for pleje. Dette refererer til mennesker, der lider af demens, er psykisk syge eller mentalt handicappede og som formodentlig skal plejes i mere end seks måneder.

Pleje-niveau 1 gives til mennesker med et øget plejebehov, dvs. personer, der har brug for hjælp i ca. 90 minutter mindst en gang dagligt i mindst to områder med grundlæggende pleje (personlig hygiejne, ernæring, mobilitet).

Omsorgsniveau 2 tildeles, hvis det kan påvises, at folk fysisk har behov for alvorlig pleje. Det betyder, at der er behov for hjælp til grundlæggende pleje mindst tre gange om dagen på forskellige tidspunkter af dagen. Den krævede assistance varer tre timer om dagen.

Mennesker, der har behov for svær pleje, får i sidste ende pleje niveau 3. Med dette er behovet for hjælp til grundlæggende pleje mindst 5 timer om dagen.

Pleje niveau 0

Omsorgsniveau 0 bruges ikke officielt i plejeforsikringsloven (SGB XI), men dette udtryk bruges ofte almindeligt for mennesker, der har begrænsede hverdagskompetencer.

Dette betyder, at mennesker med behov for pleje, der lider af demens, er psykisk syge eller mentalt handicappede og derfor har vanskeligheder i hverdagen. Dette henviser til personer med behov for pleje, der sandsynligvis har brug for særlig pleje i længere end 6 måneder. Mennesker med behov for pleje med begrænsede hverdagskompetencer kan mærkes, for eksempel fordi de ikke kan erkende farerne i hverdagen, ikke kan strukturere deres daglige rutine eller fordi de har en tendens til at flygte (mennesker med demens løber væk).

Læs mere om dette: Symptomer på demens

Behovet for pleje vurderes af en ekspert fra Medical Service of Health Insurance (MDK). For at kunne klassificeres som at have begrænset hverdagskompetence, var der krævet et ”minimumsniveau af pleje” på tidspunktet for pleje-niveauerne (i henhold til plejeforsikringsloven SGB XI). I alvorlige tilfælde kaldes dette personer, der har behov for pleje med et ekstra behov for pleje, for eksempel dem med svær demens.

Omsorgsniveau 0 gælder først og fremmest mennesker med demens, psykisk syge og mennesker med intellektuelle handicap, der primært skal passe og overvåges og kræver lidt medicinsk behandling.

Pleje niveau 1

Omsorgsniveau 1 er et af de tre officielt etablerede plejeniveauer i reformen, der gælder indtil 2016. Dette plejeniveau gør det muligt for dem, der har behov for pleje, der har et stort behov for pleje, at modtage fordele fra plejeforsikringsfondene. Der er et betydeligt behov for pleje, hvis personen har brug for støtte med mindst to basale plejeopgaver om dagen.

Inkluderer grundlæggende pleje

 • personlig hygiejne
 • Indtagelse
 • Mobilitet.

For at modtage støtte fra langtidsplejeforsikringen skal den pågældende også have brug for hjælp rundt i huset flere gange om ugen. Den nødvendige tid til al hjælp i løbet af dagen er mindst 90 minutter på et ugentligt gennemsnit. Mange ældre mennesker, der lider af fysiske sygdomme plus demens, eller som har en psykisk sygdom eller psykisk handicap, der varer længere end 6 måneder, tildeles dette pleje niveau.

Mennesker, der tidligere blev tildelt pleje niveau 1, er blevet tildelt pleje niveau 2 siden 01.01.2017. Du modtager € 316 pr. Måned til pleje af familie som familie eller venner.

Demenspatienter med pleje niveau 1 er nu tildelt pleje niveau 3 og modtager 545 € månedligt plejetillæg for pleje af pårørende.

Pleje niveau 2

Mennesker med behov for pleje, der kan påvises at have behov for svær (for det meste fysisk) pleje, fik omsorgsniveau 2 frem til 2016. Det såkaldte “behov for svær pleje” findes, hvis den pågældende har brug for støtte med grundlæggende pleje (personlig hygiejne, ernæring, mobilitet) mindst tre gange om dagen på forskellige tidspunkter. Derudover skal den berørte stole på hjælp til husholdningstjenester flere gange om ugen. Det daglige gennemsnit skal være mindst tre timer, hvoraf mindst 2 timer inkluderer grundlæggende pleje.

Mennesker med behov for pleje, der opfylder disse krav i loven om langtidsplejeforsikring, modtager pleje niveau 2 med alle tilknyttede plejetjenester på hylden. I det særlige tilfælde, hvis en person, der har behov for alvorlig pleje, også lider af demens, er psykisk syg eller psykisk handicappet i mindst seks måneder, får han pleje niveau 2 med begrænsede hverdagskompetencer. Dette betyder, at de, der har behov for pleje, får mere pleje og tilsyn.

Mennesker med behov for pleje med det tidligere plejeplan 2 tildeles automatisk til plejeplan 3 og modtager 545 € pr. Måned til pleje af pårørende. Berørte personer, der har fået tildelt ”plejeplan 2 med begrænset hverdagskompetence” svarer til plejeplan 4 og modtager 728 € pr. Måned plejetillæg.

Pleje niveau 3

Mennesker med behov for pleje med det mest alvorlige behov for pleje svarer til plejeniveau 3. De berørte har brug for hjælp døgnet rundt med grundlæggende pleje og flere gange om ugen støtte i husstanden. Forsikringsselskaberne til langtidspleje forventer et tidsbehov på mindst fem timer om dagen, hvor kropspleje, ernæring og mobilitet står for mindst fire timer.

Hvis de berørte personer, der har behov for ekstrem pleje, også lider af demens, en psykisk sygdom, der varer i 6 måneder eller af et psykisk handicap, der begrænser dem i hverdagen, klassificeres de i såkaldt plejeplan 3 med begrænsede hverdagskompetencer.

Det tidligere plejeplan 3 svarer til plejeplan 4 og gør det muligt for dem, der har behov for pleje, at modtage et månedligt plejetillæg for pleje af pårørende på € 728. Mennesker, der især har behov for pleje med "plejeplan 3 og begrænsede hverdagskompetencer" svarer til plejeplan 5, de modtager € 901 pr. Måned til pleje af familie som venner eller familie.

Hvordan ansøger du om en pleje?

Der er flere måder at ansøge om en grad af pleje på. Du kan ringe til plejefonden, hvor den person, der har behov for pleje, er forsikret. Langsigtede plejeforsikringsfonde er generelt en del af sundhedsforsikringsfondene.

Hvis den pågældende er forsikret med AOK, kan du ringe til AOK og ringe til langvarig plejeforsikring.

Du kan også sende et brev til langtidsplejeforsikringen. En meget uformel ansøgning til langtidsplejeforsikringsfonden er velegnet til dette, som bør indeholde navn, adresse, forsikringsnummer og for eksempel følgende sætning: "Jeg, XY, ansøger om ydelser til langvarig pleje og beder om en kortvarig vurdering." Brevet underskrives af den forsikrede eller hans autoriserede repræsentant og sendes med posten til sundhedsforsikringsselskabet, som derefter videresender ansøgningen til det langtidsforsikringsselskab.

Derudover er der såkaldte plejestøttepunkter i mange byer, hvor du direkte kan hente en ansøgning om et plejeniveau.

Du kan også være interesseret i at ansøge om en fuldmagt. Læs mere om dette på: Proxy til sundhedsvæsenet - alt hvad der har med emnet at gøre!

Hvad skal jeg overveje, når jeg ansøger om et plejeniveau?

Først og fremmest kontaktes langtidsplejeforsikringsfonden (pr. Telefon, post eller på stedet) for at ansøge om langtidspleje. Normalt vil langtidsplejeforsikringen derefter sende dig en ansøgning, som du udfylder og returnerer. Ansøgningen om fordelene ved langvarig plejeforsikring skal underskrives personligt eller af den juridiske repræsentant for den person, der har behov for pleje.

Ansøgningen er meget detaljeret og skal udfyldes omhyggeligt. Man skal overveje, om foranstaltninger til forbedring af bomiljøet kan være nyttige. Denne service, for eksempel til et barrierefrit miljø (toiletter, trappehejs osv.) Er tilladt en gang for op til € 4.000.

Et husopkald eller plejehjælpemidler kan også tillades og anmodes om dig om nødvendigt (i nogle tilfælde kun muligt fra pleje niveau 3).

Alt, der kan hjælpe den person, der har behov for pleje, skal nævnes og anmodes om. Efter indsendelse af din ansøgning kan du forberede dig til at besøge MDK. Det er bedst at føre en plejedagbog for klart at kommunikere til vurdereren, hvilken pleje der kræves. Det giver mening at give konkrete eksempler på daglige situationer, så den person, der har behov for pleje, faktisk klassificeres i det plejenniveau, de har brug for.

Hvad er kriterierne for pleje niveau?

Der er en vurderingsprocedure, den nye vurderingsvurdering (NBA), hvormed eksperterne fra langtidsplejeforsikringsfondene undersøger forskellige aspekter af behovet for pleje.

De fysiske, psykologiske og kognitive svækkelser undersøges i seks moduler, som i forskellige grader er inkluderet i NBA:

 1. Mobilitet (10%)
 2. Kognitive og kommunikationsevner
 3. Adfærd og psykologiske problemer (2 + 3 = 15%)
 4. Selvforsyning (40%): personlig hygiejne, ernæring osv.
 5. Håndtering og uafhængig håndtering af sygdomsrelateret eller terapirelateret stress (20%)
 6. Organisering af hverdagen og sociale kontakter (15%)

Hvor pålidelig er en grad af plejeberegner?

En grad af plejeberegner bruges til at bestemme graden af ​​behov for pleje baseret på personlige oplysninger. Det kan tjene som en indledende vurdering eller orientering om, hvor meget plejepenge, der ville være muligt.

Hvor ansøger jeg om en pleje?

Du ansøger om plejeniveauet i plejeforsikringen. Disse er udbydere af social langvarig plejeforsikring og er etableret i sundhedsforsikringsselskaberne.

Hvis du er forsikret med AOK eller TK, kan du finde den relevante plejeforsikring der. Du kan nemt kontakte sundhedsforsikringen, og de videresender dig til den tilhørende langtidsplejeforsikring.

Du kan kontakte den langvarige plejeforsikring på stedet, telefonisk eller per post.

Hvem klassificerer pleje niveauer?

Opdelingen i pleje niveauer udføres af den medicinske service i sundhedsforsikringen (MDK).

På vegne af plejeforsikringsfondene kontrollerer MDK, hvorledes plejebehov er ansøgerne, og beregner ved hjælp af den nye vurderingsvurdering et antal point, der tildeler de personer, der har behov for pleje, til et plejenniveau (1 til 5).

Hvordan fremsætter jeg indsigelse, hvis plejeniveauet er forkert klassificeret?

Hvis der er en fejl i klassificeringen af ​​pleje niveauet af MDK, kan dette have forskellige konsekvenser. Hvis der ikke er anerkendt noget plejenniveau, hvis der hverken er plejetillæg eller plejepenge i natur, eller hvis opgraderingen af ​​plejeniveauet ikke anerkendes, stiger midlerne og fordelene ikke, selvom den pågældende person haster med dem.

Du kan gøre indsigelse mod klassificeringen inden for fire uger efter modtagelse af pleje-klassificeringen. Årsagen til indsigelsen er individuel og skal præsenteres i detaljer; den kan også indsendes senere, hvis dette er nævnt i indsigelsen. Der skal sendes et brev til den adresse, der er angivet i rapporten, der indeholder følgende:

 • afsenderens adresse (den person, der har behov for pleje eller repræsentanten), og plejefondens adresse

 • Overskriften: "Indsigelse mod din beslutning af .. Din henvisning: ...'

 • 'Dear Sir eller Madam, Jeg er overbevist om, at klassificeringen af ​​pleje niveau er forkert, og jeg gør herved indvending mod din beslutning om ... Jeg vil straks fremlægge en begrundelse. Med venlig hilsen ...'

Grad af pleje ved demens

Siden den nye omsorgsreform med plejegrad i stedet for plejenniveau er situationen for mennesker med demens forbedret markant.

Tidligere blev personer med demens kun betragtet som behov for pleje, hvis de led af fysiske klager ud over demens. Afhængigt af hvor begrænset demenssyge klarer hverdagen, får de pleje niveau 1 eller 2. Hvis der er yderligere fysiske klager, der øger behovet for pleje, kan de berørte også klassificeres i højere pleje og modtage pleje.

Læs mere om emnet: demens

Parkinsons plejeniveau

Mennesker med Parkinson har ret til støtte fra langtidsplejeforsikring, hvis de ikke længere kan udføre hverdagslige aktiviteter såsom personlig hygiejne, ernæring, daglig træning og husholdning på egen hånd. Afhængigt af om der er yderligere sygdomme eller handicap, kan den pågældende klassificeres højere og modtage højere ydelser.

MDK klassificerer plejegraden, og afhængigt af nedsættelsen af ​​uafhængighed tildeles den pågældende normalt pleje 1 eller 2, forudsat at der ikke forekommer yderligere klager.

Grad af pleje efter et slagtilfælde

Et slagtilfælde forekommer normalt pludseligt og kommer i forskellige grader af sværhedsgrad og derfor med forskellige symptomer, som kan være kortvarige eller permanente.

Et slagtilfælde kan pludselig føre til et stort behov for pleje, hvad enten det er i et par måneder eller år. Det kan være nødvendigt at pleje hos pårørende derhjemme eller på et plejehjem.

En ansøgning om plejeydelser og klassificering i et plejeniveau skal indgives hurtigt. Ofte er plejeydelsen ikke nok, så det er ofte nyttigt at tegne privat supplerende plejeforsikring tidligt.

Niveau for pleje af kræft

Som alle andre mennesker har kræftpatienter ret til langtidspleje, hvis de har behov for pleje. Dette behov for pleje kan være midlertidigt hos kræftpatienter, de har altid ret til støtte.

Midlertidig eller permanent klassificeres pleje niveauerne efter forskellige kriterier:

 • mobilitet
 • kognitive og kommunikationsevner
 • Selvforsyning osv.

Hvis du eller en pårørende har kræft eller lider af de sundhedsskadelige konsekvenser af den kræft, der bekæmpes, skal ansøgningen om pleje udfyldes grundigt for at modtage de nødvendige fordele.