Pålidelighed

Pålidelighed som den nøjagtighedsgrad, som en egenskab måles.

Mere om emnet kvalitetskriterier

 • objektivitet
 • gyldighed

definition

Pålideligheden (pålidelighed) af en måleproces defineres som graden af ​​nøjagtighed, hvormed en funktion måles. En karakteristik betragtes som pålidelig, hvis den bestemte værdi kun er lidt udsat for fejl, uanset om testen måler, hvad den hævder at måle. (Dette svarer til gyldigheden)

Mangler i pålidelighed

Følgende måledefekter kan føre til Fald i pålidelighed at lede.

 1. Mangler ved instrumentel konsistens
 2. Defekter i egenskabernes konstantitet
 3. Mangler i tilstandens konstantitet

1. Mangler i instrumentel konsistens

Under fejl i instrumentel konsistens forstås som de fejl, der enten påvirker selve måleenheden eller eventuelle fejl, der opstår ved forkert betjening af enheden.

 • Fejl i måleenheden (Måling i snævrere forstand, fx ingen kalibrering, fejl i laktatmåleapparater, manuelt stop vs. elektronisk stop)
 • Fejl i betjening af enheden (Måling i en bredere forstand, f.eks. Forkert brug af stopur, fejl i evalueringen)

2. Mangler i egenskabernes konstance

Mangler i Funktionskonstans forekommer især stærkt, når atleter / testpersoner ikke opnår omtrent det samme resultat, når man gentager målinger.
For eksempel. i flere sprinter over 10 m. af en atlet, selv med konstante eksterne forhold, den samme værdi måles aldrig altid. Spørgsmål: Hvilken tid svarer til den sande værdi.

Varsel: Jo mere krævende opgaven med hensyn til koordinering er, jo højere er fejlen i funktionalitetens konstance (Eksempel frikast basketball pr. Sprintpræstation)

Bemærk yderligere: Jo højere atleten er kvalificeret, desto lavere er manglerne i egenskabernes konstance. (Konstantiteten af ​​egenskaber øges)

3. Mangler i betingelsernes konstantitet

Hvis eksterne forhold ændrer sig, fører dette næsten altid til en forfalskning af måleresultaterne. Man taler om en Tilstandsudsving (materialespecifikt, miljøspecifikt, psykofysisk)

Eksempler:

 • Boldkast læder vs. gummi
 • Hoppekraft på springet gulv vs. asfalt
 • Kører på tartan eller asfalt
 • Fitnesstest ved forskellige temperaturer eller vindforhold

Pålidelighedsværdier til praksis

For at kunne arbejde med tilstrækkeligt pålidelige data anbefales følgende værdier til praksis. Målefejlen er derefter stadig i det acceptable interval.

 • r? .50 til gruppesammenligning
 • r? 0,70 (generelt i forskning)
 • r? .90 i individuel diagnose

Metoder til bestemmelse af pålidelighed

Følgende metoder anvendes i praksis til at bestemme pålidelighed:

 1. Gentestmetode (Testtagere gennemfører den samme test to gange under de samme betingelser)
 2. Parallel testmetode (De rå scoringer af to test er korrelerede med hinanden)
 3. (Testhalveringsmetode (En test er opdelt i to ækvivalente halvdele. De to halvdele er korrelerede med hinanden)
 4. Konsekvensanalyse (En test udføres en gang på en prøve og opdeles i så mange dele som der er genstande. Derefter korreleres emnerne med hinanden)

1. Gentest-metoden

En test og det Test igen udføres på forskellige tidspunkter under identiske forhold. En ændring af eksperimentatoren muliggør samtidig bestemmelse af objektivitet og pålidelighed.

 • Spørgsmål: Hvor lang tid skal der gå mellem de to prøver?
 • problem: I en gentest kan enhver læringserfaring opnået fra den første test inkorporeres. (F.eks. Læringseffekter, træningseffekter, men også træthedseffekter, motivationseffekter)

2. Parallel testmetode

To forskellige tests med det samme mål (identisk rækkevidde) udføres på den samme prøve. (Parallel test pålidelighed)

eksempler:

 • Dyb start - hård start
 • Medicinboldkast - medicinboldspark

Bemærk: Ikke alle test kan betragtes som parallelle tests.

3. Testhalveringsmetode

Kravet til Testhalveringsmetode er, at testen kan opdeles i to ækvivalente halvdele. (Eks. 20 frikast fra frikastlinjen i basketball).

I nogle test er halvering ikke mulig (f.eks. Squats)

Handling:
Begge testhalveringer opsummeres og korreleres med hinanden.

Valgmuligheder til halvering af testen:

 • Halvering efter lige og ulige numre
 • Halvering efter Tilfældigt princip

4. Konsistensanalyse

I Konsekvensanalyse testen er opdelt i antallet af dele, da der er opgaver. Målet for den interne konsistens er det Alfakoefficient til Cronbach.